Kontakt

Absolutico Sp. z o.o. – właściciel marki Ormire.com
43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 2B, Polska
tel: +48 600 677 647 | e-mail: shop@ormire.com


Otwarte od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

 

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS: 0000544072
VIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 10 000 zł wpłacony w całości.

NIP: 5472153073, REGON: 360802670

Unia Europejska uruchomiła platformę internetową („platforma ODR”) dedykowaną do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich: http://ec.europa.eu/consumers/odr/